Chuồng 5 Tấm

Chuồng được ghép từ các tm lưi st sơn tĩnh đin màu đen size 35*35 và 35*45 dễ vệ sinh, k trầy xước